قصاص یکسان مرد و زن، خلاف شرع است
38 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » راهبرد » پاییز 1384 - شماره 37
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی