گزارشی از آرا و دیدگاهها در باب داوری زنان
34 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » بهار و تابستان 1377 - شماره 15و16
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی